חי בריא 2020-06-22T15:43:39+00:00

חי בריא

״אלטרנטיבה בריאה, אחראית והומנית למוצרים מן החי״

מוצרי הבשר הנושאים את תו "חי בריא" מבטיחים לכם מזון איכותי ובריא יותר, שקיפות וביטחון לגבי מקור המזון ואופן הפקתו, פיקוח ומעקב גנטי אחר המוצר בזמן גידולו במשק ועד שהוא מגיע לצלחת שלכם.

 

נהלי “חי בריא” קובעים שורה של דרישות גידול מחמירות שמטרתן להבטיח כי גידול חיות המשק נעשה בצורה אחראית כלפי בעלי החיים ובני האדם. בבסיס נהלי “חי בריא” עומדת ההנחה כי בעלי החיים במשקים צריכים לגדול בתנאים המאפשרים להם לבצע פעולות טבעיות ההכרחיות לבריאותם ולרווחתם. עבור כל מין של בעל חיים גובש נוהל גידול ספציפי הלוקח בחשבון את צרכיו היחודיים מהיבטים כדוגמת אינטראקציה חברתית, נוחות, ובריאות פיזית ונפשית ותוך התייחסות לאתגרים הנובעים מהגידול שלו במשק חקלאי לשם ייצור מזון.

נהלי “חי בריא” מבוססים על תקינה בינלאומית ועברו את ההתאמות הנדרשות למציאות המקומית בשיתוף פעולה עם מדענים, חוקרים, וטרינריים ומגדלים. נהלי “חי בריא” מתייחסים לכל ההיבטים במחזור החיים של כל מין של בעל חיים: מהמלטה עד שחיטה.

איסור שימוש באנטיביוטיקה ברמה המניעתית, תזונה נאותה שאינה כוללת חלבון מהחי (כדוגמת זבל עופות), איסור על החזקת בעלי החיים בבידוד, קביעת גיל גמילה מינימלי, הגבלת זמן ההובלה של בעלי חיים למקסימום של 4 שעות, חיוב התקנת טלוויזיה במעגל סגור בבית המטבחיים, כל אלו הן רק דוגמאות מעטות לדרישות נהלי "חי בריא" 

חי בריא בתקשורת:

נגן וידאו
נגן וידאו