חיפוש
עברית

תנאי השימוש

כללי

אתר yehudiyaranch.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על חוות יהודייה וכן מאפשר רכישת דגי מאכל (להלן: "האתר"). הזמנת בשר (להלן "השירותים") חוות יהודייה באמצעות האתר הינו הליך מחייב השקול לקניית בשרים ומוצרים בחנויות הרשת. האתר הינו בבעלות חברת חוות יהודייה. כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

חברת חוות יהודייה הינה בעלת זכות יוצרים באתר.(להלן: "חוות יהודייה) לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב מחוות יהודייה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באורח בלעדי לחוות יהודייה. חוות יהודייה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה.

הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בינך לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בכל מקרה של סתירה ו/או פער בין האמור בתקנון זה לבין סיכום ההזמנה, יגבר האמור בסיכום ההזמנה על האמור בתקנון זה.

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר יחפוץ רשאי להשתמש באתר לשם הזמנה ורכישת בשרים, ההזמנה מתבצעת על ידי בחירת המוצרים באתר. לאחר בחירת המוצר ואופן החיתוך , אנו חוות יהודייה מבצעים שקילה של הדגים שהוזמנו, ומתקשרים ללקוח על מנת לעדכנו בגובה החיוב בהתאם למשקל המוצר וקבלת פרטי כרטיס אשראי.

המחירים באתר הינם מחירים משוערים שכן המחיר הינו תלוי משקל, אין אנו חוות יהודייה יכולים להתחייב על משקל מדויק ו/או מחיר מדויק טרם השקילהאי לכך, אנו יוצרים קשר עם הלקוח לאחר ביצוע השקילה ומיידעים בדבר גובה החיוב בהתאם למשקל הבשר.
המחירים המופיעים באתר הינם מחירים אשר יכולים להשתנות מדי יום. המחירים המופיעים באתר הינם התחלתיים. 
אין אנו חוות יהודייה מתחייבים באשר לגובה המחיר, המחיר הינו תלוי גודל ומשקל. כאשר מופיע באתר אופציה לבחירת גודל המוצר על המזמין לפנות למחירון המופיע בחלק התחתון של עמוד הראשי ולבדוק את המחיר לקילו התואם לגודל הדג אשר בחר.
(לדוגמא אנטריקוט קטן שמשקלו 500 גרם מחירו כ- 38 שקלים לקילו. בעוד אנטריקוט בינוני השוקל 600 גרם לערך, מחירו נע בין 44 ל-48 שקל לקילו, תלוי עונה).
התשלום בגין ביצוע הרכישה יתבצע טלפונית. כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרד. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות השארת פרטיו המדויקים של המזמין.

עם סיום שקילת הדגים וקבלת כרטיס אשראי בלבד יבוצע משלוח לבית הלקוח. לא תתאפשר שליחת ההזמנה לבית הלקוח ללא מתן פרטי כרטיס האשראי. אין אנו מתחייבים כי יהיו ברשותנו את כל סוגי הבשרים והמוצרים בעת ביצוע ההזמנה ו/או כל הגדלים של הדגים כפי שמוצגים באתר. סוגי וגדלי הדגים עשויים להשתנות בהתאם לעונה ולדרישה.
חוות יהודייה שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר ירושלים בלבד.

למען הסר ספק כאשר הלקוח מבקש חיתוך מסויים של הדג כגון פילה או כל סוג חיתוך אחר, השקילה והחוייב הינו עבור דג שלם טרם ביצוע החיתוך .

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג המוצר ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. בשר ברמה בע״מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר.

הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

ביצוע הזמנה מתבצעת במספר שלבים

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה

1.ביצוע הזמנה באמצעות השארת פרטיו המדויקים של הרוכש. חוות יהודייה או מי מטעמו יחזור לרוכש תוך פרק זמן סביר על מנת לאשר את פרטי ההזמנה ולעדכן בדבר משקל ומחיר ההמוצרים.

2. לאחר עדכון טלפוני, על הרוכש לתת לחוות יהודייה או מי מטעמו את פרטי כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה.

3. לאחר ביצוע התשלום ישלח לבית הרוכש תוך פרק זמן סביר ובתיאום עם הרוכש באשר למועד קבלת ההזמנה.

4.בעת ביצוע ההזמנה בחוות יהודייה, המזמין נותן את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, וזאת בכל דרך התקשרות שנמסרה על ידך. בנוסף, אתה רשאי, בכל זמן, להודיע חוות יהודייה כי אינך מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני, ע"י שליחת הודעה ל:info@yehudiyaranch.co.il

מדיניות ביטול הזמנות

1. עונה רגילה: רוכש אשר יבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה ועד יצאת המשלוח לביתו, לא יחויב בדמי טיפול.

2.בעונת החגים: במידה ורוכש ביצע הזמנה וביטל לאחר שהדגים עברו עיבוד בהתאם לדרישתו, ולאחר שאישר טלפונית את פרטי ההזמנה, על הרוכש לשאת 25 אחוז מערך ההזמנה.

תנאים והגבלות

חוות יהודייה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים . המתפרסמים באתר בכל עת. המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

חוות יהודייה רשאי לפרסם מבצעים ומתנות מעת לעת לפי ראות עיניו, ולשנות ולבטל מבלי הצורך לידע על כך ומבלי לתת הסבר לביטול ו/או שינוי

המוצרים שחוות יהודייה בוחר לתת מתנה ללקוח אין אפשרות לבצע החזרות ו/או החלפות. והמשלוח במקרה כזה על חשבון הלקוח.

קבלת המשלוח

בעונה רגילה- הזמנות התקבלו עד השעה סס:00 וישלחו לבית הרוכש עוד באותו היום. הזמנה אשר תתקבלנה לאחר השעה 00:00 תבוצע ותאושר רק ביום שלמחרת.

בחגים – על המזמין לבצע את ההזמנה יום לפני, לא תתקבלנה הזמנות לאותו יום שבוצעה ההזמנה באתר.

המלצה בחגים להזמין מבעוד מועד ולא להמתין לערב החג!!!

אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. חוות יהודייה אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המוצר, תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם חוות יהודייה כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

הגבלת אחריות

חוות יהודייה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

חוות יהודייה אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה

בחוות יהודייה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

בכל שלב חוות יהודייה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

שינויים באתר

חוות יהודייה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.